0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Ceny Křesadlo 2023 znají své majitele

Cena Křesadlo je udělována od roku 2001 napříč Českou republikou a její motto zní „Je to ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Cena Křesadlo má za cíl ocenit dobrovolníky z Jihočeského kraje, zviditelnit dobrovolnictví (a příběhy dobrovolníků), ukázat, že dobrovolnictví má smysl a vzbudit o něj větší zájem mezi veřejností.

V rámci výzvy bylo podáno celkem 32 nominací, které hodnotilo 7 hodnotitelů. Úkol to byl vskutku nelehký, protože každý zaslaný příběh byl hoden ocenění nebo speciální ceny. Přesto museli porotci vybrat deset příběhů lidí, kteří si převzali své ocenění.

Slavnostní předání Křesadla 2023 proběhlo v předvečer Mezinárodního dne dobrovolníků, který si připomínáme 5. prosince. Vyhodnocení se uskutečnilo v krásných prostorách Barokního sálu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za účasti téměř všech nominovaných.

Na úvod všechny přítomné pozdravila náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová, která nad cenou převzala svou osobní záštitu a také předala Křesadla oceněným dobrovolníkům. „Jsem velmi ráda, že se ocenění vrací sem k nám na jih, a to po více jak desetileté pauze. Sama mám jako dobrovolník bohaté zkušenosti a tak vím, jak je to někdy náročné. Přesto vy všichni dáváte svůj čas pro druhé a nezištně pomáháte tam, kde je potřeba. Ocenění si zaslouží každý z vás bez ohledu na to, kolik hodin nebo kolika lidem pomáháte, ale již jen proto, že máte chuť dát svůj čas, věnovat svou pomoc.“

A kdo Křesadlo 2023 obdržel?

Oceněný:                           Kdo nominoval:

Marie Badalová               Domov pro seniory Máj České Budějovice, p.o., Dagmar Dvořáčková

Pavel Bouda                      Česká tábornická unie Velká rada Jihočeské oblasti, p.s. - Renata Švestková

Dáša Cepková                   Selesiánské středisko mládeže - Ilona Paulátová               

Veronika Dočkálková       Temperi, o.p.s., Bohdana Břízová                           

Petra Drahoňovská            FOKUS Tábor, z.s., Michaela Dufková                    

Hana Kocourková             ICOS Český Krumlov, o.p.s., Petra Tichá                

Radka Koubková              DC při DCHCB - Dagmar Langerová                         

Zuzana Staffová                Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s., Ludmila Cimlová            

Jarmila a Marie Šímovy    Dobrovolnické centrum Prachatice                        

Daniel Vaněk                     DC ADRA České Budějovice - Kateřina Petrášová               

Ocenění získali kromě diplomu a ceny Křesadlo i dárky od Jihočeského kraje a dobrovolnických organizací. Svůj diplom obdrželi také všichni, kdo byli na cenu nominováni. Speciální cenu – poděkování – získala Marie Křížová, která věnovala na 3500 hodin pletení obvazů pro lidi s leprou a jíž nominovala dcera.               

Slavnostní program rozzářil svým zpěvem muzikálový zpěvák a člen souboru opery Jihočeského divadla Lukáš Randák, který svým zpěvem pohladil všechny přítomné. Jeho úkolem bylo také předat jednu sérii ocenění, protože sám jako dobrovolník často také působí. V závěru pak hudební program doplnilo duo Jarmila a Marie Šímovy, nevidomé sestry, které zpívají rády a předávají tak radost všude kolem sebe, za což si během večera převzali také své ocenění Křesadlo 2023.

Ceny Křesadlo 2023 byly vyhlášeny pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlové, za finanční podpory Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje. Partnerem ceny je pak HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Děkujeme také všem, kteří se na společné akci podíleli.

Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj, které zřizuje KreBul, o.p.s. Prachatice, je platforma sdružující dobrovolnické organizace a organizace pracující s dobrovolníky napříč Jihočeským krajem. Cílem je společná podpora, zviditelnění dobrovolnictví a motivace dalších osob k tomu, aby se stali dobrovolníky. Zapojte se i vy! Stát se dobrovolníkem je snadné. Sledujte www.rdcjk.cz.

Za RDC JK

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

Foto: Jiří Gabriel Kalima a Milan Binder

Zdeněk Krejsa05.12.2023