0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Křesadlo 2023 – nominace

Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj a Jihočeský kraj pod záštitou náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové vyhlašují první ročník celokrajského ocenění pro dobrovolníky – Cenu Křesadlo 2023.

Nominace na ocenění pro dobrovolníky a dobrovolnické příběhy za rok 2023 může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (tedy občan, obec, organizace). Podmínkou je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Jihočeském kraji. V nominaci je potřeba uvést základní údaje o dobrovolníkovi, navrhovateli a popis činnosti dobrovolníka, zdůvodnění nominace právě jeho (tedy proč má být právě on oceněn) a jeho dobrovolnický příběh.

Nominovat můžete osobu, která dobrovolně působí nebo působila v kterékoliv oblasti činnosti, kde pomáhala lidem či širšímu okolí. Může jít o činnosti vykonávané v některé organizaci, případně nezávisle a neorganizovaně. Důležitým hlediskem je, aby daná činnost byla dlouhodobá a prospěšná okolí, obci, veřejnosti, potřebným.

Cena Křesadlo má za cíl ocenit dobrovolníky z Jihočeského kraje, zviditelnit dobrovolnictví (a příběhy dobrovolníků), ukázat, že dobrovolnictví má smysl a vzbudit o něj větší zájem mezi veřejností.

Nominace lze zasílat prostřednictvím vyplnění online formuláře, který je dostupný na www.rdcjk.cz v záložce Křesadlo 2023, a to do 24. listopadu 2023 (včetně). Došlé nominace vyhodnotí odborná porota, složená ze zástupců Jihočeského kraje a odborníků v oblasti dobrovolnictví. Předání ocenění proběhne při slavnostním předání cen dne 4. prosince 2023.

V případě dotazů využijte kontakty na vyhlašovatele – RDC JK. Kontaktní osobou je Mgr. Zdeněk Krejsa, tel. 723 123 093, e.mail: dobrovolnik@rdcjk.cz.