0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Školení koordinátorů

 • Legislativní rámec dobrovolnictví
 • Zákon o dobrovolnické službě
 • Akreditace, psaní projektů, účetnictví
 • Management a personální management dobrovolnictví, leadership
 • Administrativa dobrovolnického programu
 • Marketing, financování dobrovolnictví a fundraising, PR
 • Spolupráce při získávání finančních zdrojů pro dobrovolnictví
 • Zajišťování vztahů s veřejností
 • Tvorba informačních materiálů
 • Nábor a výběr dobrovolníků, včetně vstupních pohovorů
 • Zdravotní způsobilost, způsobilost k výkonu činnosti
 • Organizace a vedení školení dobrovolníků
 • Komplexní zajišťování koordinace dobrovolníků
 • Supervize
 • Organizace dalších akcí pro dobrovolníky
 • Řízení rizik, bezpečnosti a hygieny při činnosti dobrovolníků v organizaci
 • Vyhodnocování dobrovolnické činnosti
 • Motivace a oceňování dobrovolníků
 • Rizika v dobrovolnictví, pojištění

Nadcházející školení koordinátorů
28.4.2022 - 30.4.2022 | 09:00 - 16:00
Školení koordinátorů
RDC pro Jihočeský kraj, Prachatice
Školení koordinátorů