0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Školení dobrovolníků

0. individuální úvodní seznámení s dokumenty:

 • ✓ seznámení s činností LDC, vysílající + přijímající organizací
 • ✓ vyplnění prvotního dotazníku dobrovolníkem, zjišťování osobnostních předpokladů pro dobrovolnickou činnost
 • ✓ řádné zaevidování uchazeče do databáze dobrovolníků – čekatelů
 • ✓ smluvní podmínky (požadavky: výpis z rejstříku trestů, lékařské potvrzení, souhlas zákonného zástupce apod., rizika, pojištění, možnosti dobrovolnických činností apod.)
 • ✓ podpis smlouvy
 • ✓ nabídka školení


1. fáze školení – obecná část:

 • obecně o dobrovolnictví a dobrovolnických centrech
 • zákon o dobrovolnické službě
 • práva a povinnosti dobrovolníků + seznámení se s kodexem dobrovolníka
 • rizika dobrovolnické činnosti a jak jim předcházet
 • informace o pojištění dobrovolníků
 • pravidla hrazení nákladů spojených s dobrovolnickou činností (ochranné pomůcky atp.)
 • co je supervize a jak ji mohou dobrovolníci využívat
 • seznámení se smlouvami, s docházkovým listem atd.
 • evropská dobrovolná služba


Na závěr každého bodu školení je prostor pro diskuzi, dotazy apod. Prezentace je připravena v power-pointové podobě a každý z účastníků obdrží manuál v elektronické/tištěné podobě.


2. fáze školení – stáž, návštěva, konzultace…:

 • seznámení s přijímajícími organizacemi a jejich činnostmi, předání kontaktu na koordinátora dobrovolnictví v přijímající organizaci
 • seznámení s povahou konkrétní dobrovolnické činnosti, vyhledání vhodného školení, kurzu, rekvalifikace atp.
 • dle charakteru dobrovolnické činnosti seznámení s prostředím, s klienty, se specifiky dané činnosti, s riziky a jejich eliminací, bezpečnostními předpisy – zajišťuje koordinátor v organizaci
 • seznámení se s vnitřním řádem přijímací organizace
 • rozsah a časová dotace konkrétní dobrovolnické činnosti


3. fáze školení – samostudium, online, zážitkově, stáž…:

 • seznámení s vývojovou psychologií, pedagogikou zážitku, etikou v (sociální) práci, obecnou pedagogikou, psychologií, pedagogikou volného času

Nadcházející školení dobrovolníků
28.května 2021 | :
Školení dobrovolníků
RDC pro Jihočeský kraj, Prachatice
RDC pro Jihočeský kraj nabízí školení pro dobrovolníky.