0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

O projektu

Název projektu: „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Anotace projektu:

Účelem této veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky pro zajištění komplexní realizace jejího předmětu plnění s názvem „Pilotní ověření“. Veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

Termín realizace:
Zahájení projektu - 01.5.2020
Ukončení projektu - 30.04.2022