0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Konference představí podoby dobrovolnictví v kraji

Konference představí podoby dobrovolnictví v kraji

Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj pod záštitou náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové připravil konferenci, kde představí podoby dobrovolnictví v Jihočeském kraji. Na to pak naváže předání ocenění Křesadlo pro dobrovolníky. 

Konferenci pořádá Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj, které zřizuje KreBul, o.p.s. Prachatice. Centrum působí již tři roky a jeho úkolem je právě propagace dobrovolnictví, spolupráce s ostatními hráči na poli dobrovolnictví. Jednou z takových aktivit jsou také Dny dobrovolnictví, které jsou letos pojaty představením zajímavých projektů a předáním ocenění dobrovolníkům.

Akce se uskuteční v pondělí 4. prosince od 9:00 do 14:00 hodin v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (Boženy Němcové 49/3), zasedací místnost OŠMT. Účast na konferenci je bezplatná, je ale zapotřebí se předem registrovat z důvodu kapacity sálu (registrace přes QR kód na pozvánce).

Na programu je představení činnosti Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj, informace z Krajského úřadu Jihočeského kraje, představení firemního dobrovolnictví na Městském úřadě v Prachaticích, informace o dění na poli dobrovolnictví z pohledu Ministerstva vnitra ČR, informace o Národní asociaci dobrovolnictví, příklady dobré praxe z regionu – Stravenka, mentoringové programy pro děti a mládež, integrační canisterapeutické tábory…

9:00 – 9:20         zahájení konference

                              doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. – náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

                              Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., - Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj

9:20 – 9:45         Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj – Jedeme dál

                              Mgr. Jiří Gabriel Kalima, DiS – RDC JK při KreBul, o.p.s.

                              Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. – RDC JK při KreBul, o.p.s.

9:45 – 10:05       Individuální návštěvy v domácnostech

                              Ing. Ivana Kyselová – Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice

10:05 – 10:30    Národní asociace dobrovolnictví

                              Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. – NAD

10:30 – 10:55    Majáles – kultura mladých a pomoc dobrovolníků

                              Tomáš Eliášek – student, dobrovolník Majálesu

10:55 – 11:20    Náhradní prarodiče – náhradní vnoučata

                              Ing. Lucie Peštová – Spoj dva světy, z.s.

11:20 – 11:45    Firemní dobrovolnictví na Městském úřadě v Prachaticích

                              Hanka RH+ Rabenhauptová – Městký úřad Prachatice, kancelář starosty

11:45 – 12:30    přestávka

12:30 – 12:55    Dobrovolnictví z pohledu Ministerstva vnitra ČR

                              Mgr. Nataša Diatková

12:55 – 13:20    Integrační canisterapeutické tábory

                              Mgr. Ludmila Cimlová - Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.

13:20 – 13:45    Mentoringové programy pro děti a mládež

                              Michaela Klímová – Temperi, o.p.s.

Na samotnou konferenci pak od 16:00 hodin naváže slavnostní předání ocenění Křesadlo 2023 pro zajímavé dobrovolnické příběhy z regionu. To proběhne v prostorách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za účasti pozvaných hostů. Partnerem Ceny Křesadlo v Jihočeském kraji je HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Konference i předávání ocenění Křesadlo se uskuteční pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlové a za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a Jihočeského kraje.

Za RDC JK

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

ředitel

 

 

Jiří Gabriel Kalima21.11.2023