0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Ministerstvo podpořilo dobrovolnictví v nemocnicích 50 miliony korun z fondů EU

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Dobrovolnictví je dlouhodobě nedílnou součástí zdravotnictví a přináší užitek jak pacientům a zdravotníkům, tak i samotným dobrovolníkům. Ministerstvo zdravotnictví věří, že se bude dobrovolnictví ve zdravotnictví dále rozvíjet a rozšiřovat do dalších zdravotnických zařízení. Proto jeho rozvoj maximálně podporuje. Pilotní projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt vytvoří inovativní národní dobrovolnický program pro poskytovatele zdravotních služeb (PZS), který bude přispívat ke kvalitě a efektivitě poskytované zdravotní péče. Budou nastaveny a implementovány jednotlivé procesy, které vedou k tomuto cíli. Jedná se především o speciální vzdělávací program a nastavení vzdělávacích procesů v oblasti koordinace dobrovolnické činnosti, vytvoření pozice koordinátora dobrovolníků ve zdravotnictví v rámci katalogu prací, vytvoření a implementace inovativní Metodiky dobrovolnictví u PZS. V neposlední řadě jde o nastavení procesů a zásad informovanosti o programu a vytvoření koncepce informačních kampaní v oblasti dobrovolnictví.

"Přestože realizaci projektu ovlivnila pandemie covidu-19, přináší první důležité, skutečné a hlavně udržitelné výsledky, které pomáhají zlepšit kvalitu dobrovolnických programů ve zdravotnictví," uvedl Válek v tiskové zprávě k projektu. Na ministerstvu dál zůstává projektový tým jako pracovní skupina, která bude zařízením a jejich koordinátorům metodicky pomáhat. Na financování jejich odměn se ale resort podílet nebude. 

"Dál už ta nemocnice musí náklady na koordinátora dobrovolníků najít sama. Mzdové náklady na jednoho člověka ale nejsou ve větších nemocnicích velký problém," uvedla na dotaz ČTK ředitelka odboru zdravotních služeb ministerstva Venuše Škampová. V menších nemocnicích, kde je dobrovolníků jen pár, stačí podle ní půl úvazku nebo některý ze stávajících zaměstnanců nemocnice.

V projektu, který končí na začátku února, podle Válka byli podpořeni koordinátoři ve 13 nemocnicích ze zhruba 200, které nějaký dobrovolnický program mají. Ministerstvo také z evropských peněz platilo mediální a informační kampaň Dobrovolnictví prospívá zdraví a vzniklo také ocenění za zásluhy o rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví. Loni ho obdrželi zástupci Ústřední vojenské nemocnice, která podřízená ministerstvu obrany.

Dobrovolnictví bude podle Škampové vloženo i do zákona o zdravotních službách. "Měli jsme potřebu tam v jednom odstavci zmínit, že dobrovolnictvím nelze nahrazovat zdravotní služby," uvedla.

Jednou z hlavních aktivit projektu je podpora osvěty v oblasti dobrovolnictví ve zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví realizovalo kampaň s názvem „Dobrovolnictví prospívá zdraví“. Za poslední půl rok se s ní mohli lidé setkat v prostředcích městské hromadné dopravy, v čekárnách lékařů, v nemocnicích, na pobočkách zdravotních pojišťoven a ve školách. Ministerstvo zdravotnictví také zřídilo webové stránky dobrovolnik.mzcr.cz, které poskytují přehledné informace pro zájemce o dobrovolnictví ve zdravotnictví, ale také pro poskytovatele zdravotních služeb.

zdroj: https://www.msn.com/, https://www.mzcr.cz/

Jiří Gabriel Kalima31.01.2023