0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Den otevřených dveří, vernisáž, výstava

KreBul, o. p. s. – Dobrovolnické centrum Prachatice, resp. platforma Jihočeských dobrovolnických center, oslavila Mezinárodní den dobrovolníků. Ten vyhlásila Organizace spojených národů na 5. prosince a mnoho organizací tak k této příležitosti pořádá nějaké kampaně či oslavy. Smyslem Mezinárodního dne dobrovolníků je poukázat na přínos práce dobrovolníků a také každoročně připomenout šíření myšlenky solidarity a pomoci potřebným. V předchozím i letošním roce měla centra jistě dost práce a dobrovolníci mnoho činnosti – pomoc při pořádání akcí, doprovázení seniorů, pomoc při lektorování, sbírkách, vydávání materiálů, úklidech… A tak vznikla výstava z 30 organizací, která je k vidění v KreBul, o. p. s. 

Je třeba ocenit úsilí dobrovolníků právě při proměně společnosti, sociálních sítí, životního prostředí, rozvoji kultury… Cílem dnešního dne není jen najít nové dobrovolníky, či přimět lidi, aby se dobrovolníky stali, ale především pomoci otevřít myšlení, postoje a chování lidí tak, aby se stali nositeli změn či se stali partnery a participovali na budování pevnější komunity, lepšího světa. K tomu sloužil právě den otevřených dveří, který Dobrovolnické centrum Prachatice mělo 5. 12. Dobrovolníci, zájemci o dobrovolnictví, veřejnost se tak dozvěděli o možnostech dobrovolnictví, poslechli si konkrétní příběhy (např. ten z ADRA novin o oceněném panu Karlu Buštovi, či od „živé knížky“ z Amnesty International), odnesli si kontakty na jiné organizace a sdíleli své vlastní příběhy.

Výstava je k vidění po celý prosinec a jistě zde najdete organizace, které znáte, či kde můžete být nápomocni.

Za KreBul, o. p. s. 

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

Jiří Gabriel Kalima05.12.2022