0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Dobrovolníci zachraňují mokřady

Národní park Šumava je územím, které stálo až prakticky do novověku mimo sídelní krajiny, a bylo tvořeno neprostupnými horskými lesy, protkanými pouze obchodními stezkami s odlesněnými enklávami strážních bodů a ojedinělých starších důlních středisek. Celkový charakter krajiny byl tedy utvářen pouze přírodními procesy. Jakmile v posledních staletích krajinu postupně osídloval člověk, začal být její obraz utvářen interakcí přírodních procesů a lidských činností. S postupným vývojem osídlování a využívání území se tak měnila i tvář šumavské krajiny. Využívání území tak zcela zásadně formuje jeho ráz.

A samozřejmě tento park potřebuje péči, na které se podílejí i dobrovolníci. I přes nepřízeň počasí, v gumovkách či pláštěnkách, s rýči na rameni kráčí terénem a pomáhají udržovat tato místa taková, jaká mají být pro co nejlepší život na Šumavě. O tom např. píše časopis Respekt. Myslím, že zaslouženě: Respekt Dobrovolníkům! 

 

zdroj: www.npsumava.cz, www.respekt.cz

 

Jiří Gabriel Kalima10.10.2022