0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Mimořádná výzva

Ministerstvo vnitra zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o dotaci v Programu podpory fungování Regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu (dále jen „Program“) s termínem do 27.10.2022.

 

MV zároveň poděkovalo všem, kteří s nimi sdíleli své připomínky k pracovní verzi Zásad Programu, která byla rozeslána v srpnu. Na základě těchto podnětů došlo zejména k rozšíření okruhu oprávněných žadatelů o dotaci se zachováním koordinační úlohy kraje (blíže viz zveřejněné Zásady Programu).

Více zde: https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradna-vyzva-program-podpory-fungovani-regionalnich-dobrovolnickych-center-v-souvislosti-se-zvladanim-dopadu-uprchlicke-vlny-souvisejici-s-invazi-ruske-federace-na-ukrajinu.aspx

zdroj: www.mvcr.cz

Jiří Gabriel Kalima26.09.2022