0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Setkání s náměstkyní hejtmana

Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj, byl hlasem za dobrovolnické organizace, který prezentoval výstupy z kulatých stolů a své dvouleté zkušenosti při setkání s lokálními dobrovolnickými centry, informoval o důležitých bodech. Mezi nejvýznamnější patří vytvoření pracovní skupiny pro koordinaci aktivit, předávání informací, možnosti společných postupů, společná propagace dobrovolnictví, poradenský servis a výměna zkušeností či otázky k dotačnímu programu JčK. 

Jsme rádi, že Jihočeský kraj je příznivě nakloněn rozvoji dobrovolnictví a projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ měl smysl. 

 

Za RDC JčK

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS. 

Jiří Gabriel Kalima12.09.2022