0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Jízda k začlenění

Aktivita DiscoverEU – jízda k začlenění umožňuje uspořádat vlakovou cestu po Evropě pro čerstvě plnoleté, kteří čelí omezeným příležitostem a na takovou cestu by sami nevyrazili. Příležitost realizovat projekt Jízda k začlenění mají například dětské domovy, speciální školy, nízkoprahová centra, mládežnické organizace, ale i mladí lidé, kteří pomohou vycestovat třeba znevýhodněnému kamarádovi. 

Nová aktivita doplňuje existující formát soutěže DiscoverEU, která již několik let dává osmnáctiletým Evropanům příležitost získat v soutěži vlakovou jízdenku po Evropě. Evropská komise chce tuto možnost přiblížit i lidem, kteří čelí různým druhům znevýhodnění, a proto přichází s novým  formátem DiscoverEU –  jízda k začlenění. Znevýhodněním přitom nemyslí jen zdravotní, ale třeba i sociální, ekonomické nebo jiné. 
 

JAK TO FUNGUJE?

1. Projektová žádost
Organizace nebo neformální skupina nejméně čtyř mladých lidí podá projektovou žádost. Cílem projektu je organizace vlakové cesty po Evropě pro osmnáctileté s omezenými příležitostmi. V rámci jednoho projektu je možné uskutečnit jednu nebo více takových cest. Každé cesty se však musí účastnit jiní cestovatelé. Žádost je krátká a její vyplnění jednoduché. Stačí odpovědět jen na pár otázek ohledně plánované cesty. 

2. Získání prostředků
Pokud je projektová žádost schválena, žadatel získá:

100 EUR na organizační zajištění cesty pro každého mladého cestovatele;
časovou jízdenku na cestování vlakem po Evropě pro každého cestovatele a doprovodné osoby;
62 EUR / den pro každého cestovatele (a případně i každou doprovodnou osobu) na pokrytí nákladů spojených s ubytováním a stravou;
100 EUR na podporu inkluze za každého mladého cestovatele s omezenými příležitostmi;
proplacení některých dalších nákladů, které jsou nutné k zapojení mladých lidí a uspořádání cesty.
3. Realizace cesty
Během jedné cesty cestuje vlakem napříč Evropou jeden až pět mladých lidí s omezenými příležitostmi ze stejné země. Mladí cestovatelé mohou cestovat sami nebo s doprovodem, přičemž s jedním účastníkem mohou cestovat až dvě doprovodné osoby. Cesta může trvat 1 až 30 dní. 

4. Dokončení projektu
Po dokončení projektu je třeba odevzdat potřebné dokumenty a vyhodnotit úspěšnost projektu. Účastníci šíří své zkušenosti a zážitky.

KDO MŮŽE PROJEKT REALIZOVAT?

Nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni, sociální podnik, zisková organizace aktivní ve společenské odpovědnosti firem
Neformální skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku 18 až 30 let 


JAK NA TO?

Více zde, zdroj: https://www.dzs.cz/discovereu-jizda-k-zacleneni

Jiří Gabriel Kalima22.08.2022