0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Ocenění dobrovolníků

V nedávné době jsme vás informovali o Závěrečné konferenci projektu Rozvoj dobrovolnictví, kde hlavním bodem konference bylo i ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací z každého kraje. Slíbili jsme, že bude v jižních Čechách ještě slavnostně předáno pracovníky Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj (RDC JčK). Tak se stalo na Městském úřadě (MěÚ) Prachatice ve slavnostní atmosféře za účasti náměstkyně hejtmana pro JčK Lucie Kozlové, tajemníka MěÚ Radima Rouče, a místostarostů Miroslava Lorence a Jana Klimeše a především dobrovolníků.

Při závěrečné konferenci projektu Rozvoj dobrovolnictví byly v úterý 31. května 2022 prezentovány výsledky hodnocení pilotního provozu regionálních dobrovolnických center i unikátní výzkumy dobrovolnictví z konce roku 2021. Ty ukázaly, že aktuálně se v ČR dobrovolnictví věnuje na 600 tisíc lidí a zkušenost s dobrovolnictvím (současnou či minulou) má na 1,5 milionu dospělých občanů. V průměru lidé věnují dobrovolnictví 450 tisíc hodin denně, což při přepočtu na průměrnou mzdu v ČR na konci roku 2021 vytváří hodnotu ve výši až 38 mld. Kč za rok.

O firemním dobrovolnictví na MěÚ hovořila Hanka Rabenhauptová a vyzdvihla informační kampaně, revize dobrovolnických aktivit, zapojení do projektů (Dobrovolnictví: Jak na to), natočení dokumentů, získané i předané ceny (Makropulos, Počin roku, Dobrovolník s kytičkou), ukotvení firemního dobrovolnictví, pomoc v nouzovém stavu atp. Na ní navázal pracovník RDC JčK a představil dvouletý pilotní projekt. Ten by právě zakončen konferencí, na které se předávaly ceny. Za Jihočeský kraj ocenění získal Městský úřad Prachatice ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Prachatice (DC Pt) a za jednotlivce získal cenu Karel Bušta z ADRY. 

Městský úřad Prachatice v době pandemie zřídil dobrovolnickou krizovou linku, koordinoval dobrovolníky i pomoc samotnou, získával materiál na šití roušek, které šilo DC Prachatice, distribuoval tento hotový výrobek potřebným, vytvořil seniorskou obálku s rouškou a informacemi a předával do schránek, distribuoval materiální pomoc i ochranné pomůcky, vytvořil s dobrovolníky videopozdravy na kabelovou televizi, pekly se štrůdle pro zdravotníky, společně s DC děkovaly dobrovolníkům, uspořádaly a zapojily se do výstav, registrovaly na očkování, zajišťovaly nákupy pro seniory i pomoc v domácnosti, zajistily dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením, pomáhaly s trasováním atp. Tato spolupráce (MěÚ a DC Pt) se píše už 11 let od samotného vzniku DC. V době vládních opatření se z obou skupin stal jeden celek, kdy tato spolupráce byla jedinečná a jedna druhou doplňovala. Proto RDC JčK navrhlo tyto dvě organizace, kde se zapojily všechny cílové skupiny a ukázala se síla spolupráce, solidarity, bez politických šarvátek či sbírání bodů, bez hraní si na vítěze. Zapojili se dobrovolníci formálně i neformálně a nyní je toto ocenění důkazem a příkladem dobré praxe. 

Cenu jednotlivce získal Karel Bušta. Toto první ocenění v celé ČR za jižní Čechy získal dobrovolník, který se nestal dobrovolníkem jen z náhlého popudu mysli či nutnosti splnit školní praxi. Šlo dle jeho slov o postupné celoživotní směřování a přirozeně se chopil příležitosti stát se dobrovolníkem. V jeho dětství a dospívání se objevily vzory jako jsou David Livingstone, Albert Schweitzer, Matka Tereza, Hus, Komenský, Masaryk…ti mu připadali vždy zajímavější než opěvovaní sportovci, hvězdy showbusinesu, i když tenkrát se toto slovo ještě nepoužívalo. Lidé, kteří vystupovali z komfortní zóny a dělali něco pro druhé, nejen pro svou slávu. Úročí svou praxi skautského vedoucího, dokáže nadchnout děti i dospělé. Další životní potřeba pana Karla je i služba druhým, kterou mu umožňuje ADRA, která mu je blízká právě pro svou křesťanskou cestu. Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice propojuje lidi ochotné pomáhat, s těmi, kteří pomoc potřebují.

 

zdroj: Karel Bušta alias K4, dobrovolnik.net, prachatice.eu, rdcjk.cz

Jiří Gabriel Kalima30.06.2022