0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Závěrečná konference projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR

RDC pro Jihočeský kraj se účastnilo závěrečné konference na MV. Zahájení a představení projektu se ujal ředitel odboru prevence kriminality MV a ředitel projektu Michal Barbořík. Poděkoval všem, kteří se do projektu zapojili od jeho prvopočátku v roce 2016, a i těm, kteří realizují RDC v každém kraji. Mluvil především o chystaných závěrech a koncepci rozvoje dobrovolnictví, která bude projednána vládou. 

Poté se slova ujala Nataša Diatková, věcný gestor projektu, která představila webové stránky, 10 bodů veřejné zakázky či mnohé příklady toho, jak RDC zvládala svou činnost v době pandemie i krize na Ukrajině. Poté předala slovo jednotlivým RDC z každého kraje. Byly představeny i další formy koordinace dobrovolnictví v kraji, tedy v těch krajích, kde RDC nejsou - Královéhradecký, Olomoucký a Kraj Vysočina. 

Evaluaci fungování, celospolečenské statisticko sociologické šetření a oborové šetření představilo ACCENDO - centrum pro vědu a výzkum společně s SCaC, spol. s. r. o. (představeny byly klíčové výsledky, znalosti RDC, metodika i modely financování). Velmi děkujeme za inspirativní prezentaci paní Hamanové, ze které můžeme čerpat ještě další roky.

Hlavním bodem konference bylo i ocenění dobrovolníků a dobrovolnických organizací z každého kraje. To bude v jižních Čechách ještě slavnostně předáno pracovníky RDC.

Hodně diskutované téma dobrovolnictví při mimořádných událostech a sdílení zkušeností při zapojení RDC představili Josef Koláček, Lenka Vonka Černá, Kateřina Petrášková a Kateřina Karbanová. 

Děkujeme, že jsme se mohli účastnit takového velkého projektu. Do projektu jsme se zapojili z toho důvodu, že jsme chtěli být součástí něčeho většího - projektu, který přesahuje dosavadní projekty v ČR i ty naše a nás samotné, podpořit nově vznikající RDC (kam jsme se poté zapojili i my jako realizátoři RDC pro JčK), pomoci rozjet nová dobrovolnická centra v rámci koncepce, která vznikla prostřednictvím MV, najít společnou řeč mezi informačními a kontaktními centry pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví, dále je propojovat a tvořit most mezi zájemci o dobrovolnictví, dobrovolníky a zástupci státní a veřejné správy, a být součástí výzkumu, zda toto je vůbec v ČR možné realizovat, rozšířit své znalosti a dovednosti, podpořit dobrou věc. Chtěli jsme odvést kvalitní práci a být profesionály s profesionálním přístupem a stát při zrodu tak nádherné a naplňující činnosti jako je dobrovolnictví v jeho profesionálním uchopení. Doufám, že se nám to v rámci možností povedlo a těšíme se na další spolupráci. 

Za RDC JčK Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

(foto poskytla Mgr. Lenka Vonka Černá)

Jiří Gabriel Kalima01.06.2022