0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Odborná stáž - příklady dobré praxe

KreBul, o. p. s., respektive jeho projektová pracoviště Dobrovolnické centrum, Občanská poradna a Osobní asistence, hostilo pracovnice Valerie – Homecare, s. r. o. z Děčína v rámci projektu „Zavádění standardů kvality pro dobrovolnickou práci v sociálních službách“ (č CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015239, kde realizátorem je Slunečnice, z. s.) hrazeného EU.


Valerie – Homecare, s. r. o. poskytuje komplexní sociální péči a domovy pro seniory a odlehčovací služby. Zdravotní sestry zde poskytují odbornou zdravotní péči a pečují, co nejlépe o zdraví klientů, pomůžou při komunikaci s lékařem, a hlavně nastaví nejlepší léčebný plán. Pečovatelky pomáhají odborně se vším, s čím potřebují klienti pomoci, pomáhají od základní podpory hygieny až po využití volného času. A právě sociální pracovnice Jana Braunštejnová a Kristýna Morongová navštívily projektová pracoviště KreBul, o. p. s.

Zajímaly se především o vznik neziskové organizace, její potřebnost, reakci na poptávku služeb, nabídku aktivit, posdíleli s pracovníkem příklady dobré i špatné praxe a mluvilo se o dobrovolnictví, komunitním plánování atp.

Dobrovolnictví (jedna z možností, jak žít ve zdravých, udržitelných komunitách, nalezení nových řešení pro společné úkoly, realizovat svůj potenciál či udržovat a posilovat družnost a zájem o druhé) bylo hlavním tématem pro službu jiným lidem právě v tomto registrovaném zdravotním a sociálním zařízení. Diskutovalo se o tom,  jak máme nastaven systém pro vyhledávání a přijímání dobrovolníků tak, aby byl v souladu se standardy kvality sociálních služeb s přihlédnutím k přínosu pro uživatele, jaké jsou postupy a metody práce s dobrovolníky, co je a není dobrovolnická činnost atp.

Cílem setkání bylo motivovat a nadchnout pracovníky pro zapojování dobrovolníků do sociálních služeb, které v KreBul, o. p. s. funguje už více jak 10 let, či sdílet dobrou praxi s firemním dobrovolnictvím (např. na MěÚ Prachatice).

Děkujeme za setkání a těšíme se, že se potkáme zase.

Za KreBul, o. p. s.

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

Jiří Gabriel Kalima25.05.2022