0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Díky dobrovolnictví se nám otevírají nové dveře, říká Adéla Procházková

Adéla Procházková působí v Charitě Česká republika jako výkonná asistentka oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Mimo jiné má také na starosti dobrovolníky. Jak sama říká, dobrovolnictví je jednou z možností, jak se podílet na utváření pozitivních hodnot ve společnosti. Díky nedávnému úspěchu Charity se pro zájemce otevírají další dveře, a to do zahraničí! Více o možnostech dobrovolnictví se dozvíte v rozhovoru.

V čem vidíte největší přínos dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je skvělý způsob, jak poznat nové lidi a částečně i sebe sama. Je to nezištná upřímná činnost, kterou vykonáváme ve svém volném čase. Člověk má možnost podílet se na utváření pozitivních hodnot ve společnosti, tak jako to děláme my v Charitě. Navíc mají dobrovolníci šanci uplatnit své znalosti a dovednosti v praxi. Mohou tak pomáhat svému okolí a zároveň posouvat dál projekty, na kterých pracujeme.

Charita Česká republika nedávno získala tzv. Quality Label, tedy značku kvality, pro humanitární oblast od Evropského sboru solidarity. Můžete nám přiblížit, co taková certifikace znamená?

Quality label je certifikace dobrovolnického programu Evropský sbor solidarity, který spadá pod Evropskou komisi. Tento program má různé tematické sekce, tato konkrétně se vztahuje k humanitární oblasti. Akreditace nám umožňuje předkládat dobrovolnické projekty v rámci konkrétních výzev. Díky tomu budou moci dobrovolníci vyjet na naše zahraniční mise do Iráku, Zambie, Mongolska a Gruzie.

Tato certifikace doplňuje naše předešlé činnosti. V loňském roce jsme obdrželi akreditaci Ministerstva vnitra v oblasti dobrovolnické služby, která poskytuje právní záruky dobrovolníkům v českém prostředí. Samotná Quality Label pro humanitární oblast pak navazuje na program EU Aid Volunteers, v rámci kterého jsme získali certifikaci v minulosti.

Co to v praxi znamená pro dobrovolníky?

Pro dobrovolníky to hlavně znamená záruku kvality. Pokud s námi vyjedou na zahraniční misi, bude zajištěna jejich bezpečnost. Zároveň to také znamená, že pro ně bude zajištěn co nejpřínosnější vzdělávací program. Ten se zaměřuje především na posílení lokálních komunit, ochranu životního prostředí a schopnosti pracovat s digitálními nástroji.

Naše pražská pobočka má tuto certifikaci jako tzv. vysílající organizace, čtyři z našich zahraničních misí jsou pak hostujícími organizacemi. Dobrovolníci tak mají jistotu, že o ně bude dobře postaráno, protože existují určité závazky, které musí být splněny, aby byla certifikace udělena. Vysílající organizace musí dobrovolníky proškolit a zajistit jim organizační pomoc s dokumenty, jako jsou například víza. Hostující organizace pak zajišťuje primárně jejich zázemí a mentoring.

Pro koho jsou projekty Charity pod Evropským sborem solidarity určeny?

Hlásit se můžou všichni s trvalým pobytem v jedné z členských zemí Evropské Unie, kterým je mezi 18-35 lety. Evropský sbor solidarity podporuje zapojení mladých osob s určitým znevýhodněním, ať už socioekonomickým, geografickým či jiným.

Co by měli uchazeči, kteří chtějí vyjet na jednu ze zahraničních misí Charity, splňovat?

Hlavně by měli mít velkou motivaci se do projektu zapojit. Důležitá je chuť pomoci lokálním komunitám v daných zemích a zodpovědnost. Je třeba mít na paměti, že se jedná o humanitární oblast, takže by měli mít jasno v tom, co pro ně znamená solidarita. To je v Evropském sboru solidarity logicky klíčová hodnota.

Zastavme se chvíli u dobrovolnictví na pražské pobočce. Pokud někomu okolnosti neumožní vycestovat do zahraničí, jaké jsou možnosti stát se dobrovolníkem na zahraničním oddělení Charity?

Na pražském oddělení spolupracujeme s dobrovolníky, kteří nám pomáhají například s jazykovými překlady, spoluvytváří náš web, grafiku a obsah na sociální sítě. Po ruské invazi na Ukrajinu se nám ozývá hodně zájemců, kteří jsou ochotni nám pomoci s překlady z ukrajinštiny. Také máme posily v oblasti koordinace logistiky související s vysíláním potravinové a další materiální pomoci.

Naše sekce Globálního rozvojového vzdělání dlouhodobě organizuje program Young Caritas, který pořádá přednášky a tvůrčí dílny s ohledem na občanskou společnost a udržitelný rozvoj. V současnosti navíc provozují dětský koutek v Kongresovém centru, který momentálně funguje pro ukrajinské rodiny. To jsou všechno možnosti, jak se dobrovolníci mohou zapojit.

Je možné se hlásit na základě konkrétních výzev. Na našem webu máme také rubriku týkající se stáží na našem zahraničním oddělení. Ty jsou také zveřejňovány na našich sociálních sítích.

Máte vy sama zkušenosti s dobrovolnictvím?

Mám zkušenosti s dobrovolnickou prací na kulturních akcích a také s neformálním vzděláváním dětí. Jako dobrovolník jsem se v minulosti zapojovala i do komunitních projektů v zahraničí, konkrétně v Polsku a Německu.

Jak vás dobrovolnická činnost ovlivnila? Co vám to přineslo do života?

Pro mě osobně je dobrovolnictví o setkávání s novými lidmi, o poznávání odlišných kultur. Častokrát jsem díky dobrovolnické činnosti přišla na to, co mě doopravdy baví, ačkoli se to někdy rozcházelo s profesní dráhou.

Když je člověk v pracovním koloběhu, často se potýká s věcmi, které posunou práci jiným směrem, než původně zamýšlel. Dobrovolnictví je věc, kterou děláme ve volném čase. Chceme se zabývat tím, co nás baví a co nám přináší nové zkušenosti. Díky tomu se nám otevírají nové dveře.

zdroj: https://svet.charita.cz/

Jiří Gabriel Kalima06.04.2022