0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Školení koordinátorů

15.04.2022 08:00 - 17.04.2022 16:00

RDC pro Jihočeský kraj, Prachatice

Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj pořádá

Školení koordinátorů dobrovolníků a kontaktních osob přijímajících organizací v kraji


15., 16., 17. duben 2022 

 

Školení obsahuje důležité informace, který musí znát každý koordinátor (legislativa, administrativa, management...) + praktický workshop muzikoterapie

Nahlásit se můžete na : +420 723 826 073, dobrovolnik@rdcjk.cz

„Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Jiří Gabriel Kalima04.04.2022