0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Výsledky dotací JčK

V letošním roce Jihočeský kraj podporoval projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb osob, podporují zapojení těchto osob do místní komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování. Cílem je prostřednictvím těchto aktivit/projektů umožnit osobám změnit životní styl, zapojit se do běžného života a zmírnit dopady sociálního vyloučení.

Podpořeny byly také projekty, které podporují sociální soudržnost místních společenství (obcí a mikroregionů).

Opatření č. 1: Podpora jednorázových sociálně zdravotních aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Opatření č. 2: Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje.

Opatření č. 3: Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji.

Opatření č. 4: Podpora dobrovolnictví v pobytových zařízeních sociálních služeb a nemocnicích.

Opatření č. 5: Podpora svépomocných aktivit/podpůrných programů zdravotně postižených, seniorů, a sdružení pacientů.

Více zde: https://kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene#790

Jiří Gabriel Kalima22.05.2020