0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Znáte své zařazení při pomoci a podpoře jiným?

Altruista

Altruista potlačuje vlastní egoismus, poskytuje nezištnou službu bližnímu, je ochotný obětovat vlastní zájem ve prospěch jiných, dodržuje mravní princip, podle něhož je blaho jiného a on sám mravně důležitější než jeho vlastní já a vlastní blaho. Chování je individuální iniciativou a je většinou omezeno na nejbližší okolí.

Dobrovolník

Dobrovolník je osoba „samostatně vykonávající činnost prováděnou ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu“. O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí) a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit okolí či svět k lepšímu, pomáhat při živelní katastrofě, mírnit utrpení nemocných lidí atd.

Mecenáš

Mecenáš je člověk, který finančně i jinak podporuje umění a vědy. Gaius Cilnius Maecenas, podle nějž toto označení vzniklo, byl římský politik, bohatý a vzdělaný aristokrat, blízký přítel císaře Augusta. Proslul zejména jako příznivec a podporovatel kultury a římských básníků.

Charita

Charita je v křesťanství chápána jako nejvyšší forma lásky, která se projevuje ve vzájemné lásce mezi Bohem a člověkem a v nesobecké lásce člověka ke svým bližním. V užším smyslu je pojem charita veřejností používán jako označení pro organizovanou péči o lidi staré, opuštěné, postižené, nemocné, zraněné a vyhnané z vlasti.

Filantrop

Filantrop vytváří souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře druhých osob (jednotlivců, skupin, organizací). Filantrop se pokouší řešit problémy slabších či handicapovaných v širších souvislostech, koncepčně a má tendenci se organizovat do celého systému péče o tyto problematické skupiny. Na nejobecnější rovině je vedena snahou dosáhnout vyšší kvality života jak jednotlivce, tak celé společnosti. Dříve se uvádělo slovo „lidumil“. Tradičně byl spjat s finanční podporou. Prvním projevem filantropie bylo almužnictví ve formě naturálií a posléze peněz. Filantrop však za odměnu něco získává, nejčastěji popularitu nebo všeobecné uznání.

Pojem filantropie je spjat též s pojmy příbuznými, mezi něž patří dobročinnost, mecenášství, charita, altruismus a další. Velice často bývá filantropie zaměňována za dobročinnost či charitu, pojem filantropie je však těmto pojmům nadřazen.

Pokud se chcete podělit o své příběhy, napište nám na "dobrovolnici@krebul.cz" a my je rádi uveřejníme.

 

Jiří Gabriel Kalima21.05.2020