0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

PŘEDSTAVUJEME: Dobrovolnická centra v jČ - TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

Vážení klienti, Vážení přátelé, tak už to vypuklo…. Stěhujeme se. Od minulého týdne připravujeme nové prostory na nastěhování, a tento týden se definitivně stěhujeme z Brněnské 8 na Brtnickou 15. Od 1. září Vás již uvítáme v nových prostorách, těšíme se na Vás! Takto vás vítá TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.

 

Chcete věnovat část svého času někomu, kdo to opravdu ocení a potřebuje? Chcete trávit smysluplně svůj volný čas a to samé poskytnout i někomu jinému?

Hledáme dobrovolníky pro naše nevidomé a slabozraké klienty, kterým se díky Vám otevřou nové obzory a naskytnou se jim nové možnosti trávení volného času.

Jak začít s dobrovolnictvím? V případě Vašeho zájmu kontaktujte koordinátorku dobrovolníků paní Hanu Cabajovou, DiS. na email: cabajova@tyflocentrumjihlava.cz či na tel. čísle 778 716 556.

 

Náplň TyfloCentra:

 • služby prvního kontaktu pro těžce zrakově postižené občany včetně jejich vyhledávání
 • základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení i o poskytovatelích služeb takto postiženým lidem
 • sociálně právní a pracovně právní poradenství
 • technické poradenství při výběru kompenzačních pomůcek včetně nácviku obsluhy
 • základní i nadstavbové kurzy práce s PC
 • rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, stolování, nakupování, práce v domácnostech, čtení atd.)
 • služby osobní asistence (průvodcovské, předčitatelské a jiné asistentské služby)
 • pomoc při odstraňování architektonických bariér
 • další služby (jednorázové pomoci s vyřizováním korespondence, vyplňování formulářů, digitalizace textů)
 • podpora volnočasových aktivit zrakově postižených občanů (kulturních a sportovních aktivit) a další.

Mezi službami najdete:

 • Odborné sociální poradenství
 • Sociálně aktivizační služby
 • Průvodcovská a předčitatelská činnost
 • Sociální rehabilitace
 • Dlouhodobá dobrovolnická činnost
 • Osvětová činnost

Dobrovolníci se v TyfloCentru Jihlava, o. p. s. věnují:

 • podpoře socializace a komunikace s okolím u těžce zrakově postižených klientů - tedy pomáhají osobám s těžkým zrakovým postižením se zprostředkováním zájmových činností, podpoře v získávání nových zážitků a přátel
 • mohou se podílet na akcích samotné organizace pro veřejnost - dny otevřených dveří, akce pro veřejnost, propagační aktivity apod.
 • mají možnost podílet se na tvorbě a realizaci volnočasových aktivit (společenská posezení, výlety, přednášky apod.) přímo v TyfloCentru Jihlava, o. p. s. pod supervizí sociálního pracovníka.

Co nabízíme našim dobrovolníkům:

 • odborné zaškolení v oblasti kontaktu s osobami s těžkým postižením zraku
 • získání nových zkušeností
 • pravidelné supervize
 • pojištění dobrovolnické práce
 • podporu dobrovolníků - absolventů při hledání zaměstnání (zdarma kurz přípravy na pracovní pohovory)
 • podpora při vytváření přátelských vztahů s uživateli
 • získání pocitu smysluplnosti a prospěšnosti ostatním

Požadavky na dobrovolníky:

 • dobrovolníkem se může stát fyzická osoba starší 18 let
 • vysokou psychickou odolnost
 • úspěšné zvládnutí vstupního školení

 

 

zdroj a více na www.tyflocentrumjihlava.cz

Jiří Gabriel Kalima04.09.2020