0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj v číslech

RDC JčK v číslech:

Jednou z aktivit, které RDC JčK mělo realizovat, bylo vytvoření a udržování webových stránek a s ním spojené naplňování informacemi. Bylo několik oblastí, které měly být naplňovány. Patřily sem aktuální informace o dobrovolnictví v kraji i ČR (např. plánované akce, novinky v oblasti dobrovolnictví, příběhy dobrovolníků či možnosti zapojení), či příklady dobré praxe. Za dobu realizace (resp. vytvoření webových stránek, tj. září 2020) na webových stránkách bylo uvedeno: Celkem 236 aktualit, z toho dobrovolnictví v regionu (58), dobrovolnictví v ČR (42), příběhy dobrovolníků (7), možnosti zapojení (74) a 55 příkladů dobré praxe. Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na těchto novinkách a aktualitách a děkujeme všem uživatelům a 12 580 navštívení těchto stránek.

Další čísla:

Do databáze s přehledem LDC, organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky a dalších dobrovolnických organizací je přihlášeno 26 organizací napříč "okresy" a 23 dobrovolníků

Bylo vytištěno 20.000 ks letáků, z toho první byl zaměřen na RDC a druhý na organizace v jČ.

Proškoleno 32 dobrovolníků a 30 koordinátorů dobrovolníků a kontaktních osob.

Bylo zrealizování 8 dnů otevřených dveří, několik informačních kampaní (pouť NNO, veletrh práce), dvoudenní dny dobrovolnictví, kde se první den prezentovalo 11 organizací, burzy se účastnilo 12 organizací a výstavy 28 organizací pracujících s dobrovolníky a 5 vstupů (firemní dobrovolnictví, zahraniční dobrovolnictví). 

RDC realizovalo 1 kulatý stůl, kterého se účastnilo okolo 30 osob (více jak 20 organizací/institucí). 

Provoz pro veřejnost realizovalo 24 měsíců a bylo v pracovních dnech otevřeno veřejnosti 8 hodin pro  zájemce o dobrovolnictví či organizacím a institucím.

Strávilo více jak hodinu v měsíci on-line setkáním s ostatními RDC v ČR (tedy 24x 1hod.) a hosty (např. MV), či se on-line setkávalo při řešení koncepcí a strategií. Když to bylo možné, setkání se realizovalo prezenčně (např. na půdě Jihočeského kraje s náměstkyní hejtmana). 

Myslím, že čísel by se našlo ještě více (počet vytočených lidí - tedy protelefonované hodiny, hodiny mimo pracovní dobu, počet zaslaných e.mailů, SMSek, ...), a bohužel nemůžeme uvádět úplně všechno. Velmi za to děkujeme!

Jiří Gabriel Kalima11.05.2022