0
%
Přihlášení
E-mail Heslo

Regionální dobrovolnické centrum se představuje

V Prachaticích vzniklo regionální informační a kontaktní centrum pro dobrovolníky, neziskové i příspěvkové organizace a obce.

Regionální dobrovolnické centrum Jihočeského kraje (RDC JčK) – provozovatel KreBul, o. p. s. bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení. Všechna RDC v ČR jsou součástí širšího projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, který realizuje od roku 2016 MV s podporou Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Centrum tak zvýší informovanost v oblasti dobrovolnictví a zlepší dostupnost dobrovolnictví a dobrovolníků v regionech ve více jak (zatím) 10 krajích celé ČR. Regionální dobrovolnické centrum (RDC) – provozovatel KreBul, o. p. s. od května roku 2020 koordinuje poptávku a nabídku v oblasti dobrovolnictví, vede databázi organizací, které dobrovolníky potřebují, i osob, které mají zájem jako dobrovolníci pomáhat, ty informovat o aktualitách v oblasti dobrovolnictví na úrovni daného kraje i celorepublikově.

Co nás čeká? Dny dobrovolnictví, dny otevřených dveří, vzdělávání koordinátorů i dobrovolníků a hlavně propagace dobrovolnictví. Doufáme ve spolupráci s krajským úřadem na tvorbě koncepcí či strategií rozvoje a podpory dobrovolnictví.

Jiří Gabriel Kalima13.05.2020